Kurucu Üyeler

1 Bülent Aytekin – Kurucu Başkan

2 Hasan Yıldırım – Kurucu Üye

3 Halil Kozan – Kurucu Üye

4 Erol İnceler – Kurucu Üye

5 H.Hüseyin Silleli – Kurucu Üye

6 Malik Aviral – Kurucu Üye

7 Mustafa Dağteki – Kurucu Üye

8 İlker Gerekten – Kurucu Üye